FaceBook

ИНТЕРВЮ

Когато професионалистите са мотивирани като в БАЗО

Васимир Радулов, председател на Управителния съвет на БАЗО

 

 

- Грижата за финансовата култура и защитата на интересите на застрахованите и осигурените лица е тема, която вълнува целия съвременен свят. Как се защитават интересите на потребителите на финансови услуги у нас към момента?

- Финансовата култура на обществото трябва да е грижа на всички, тъй като всички сме част от това общество.

Естествено, голямата отговорност, за да имаме финансово културни и грамотни граждани, е най-вече на професионалистите, които работят във всички сфери на финансите. Тук говоря за застрахователите, пенсионноосигурителите, техните посредници, брокери и агенти, финансовите консуланти, кредитните консултанти, банковите служители.

Преди няколко години един от световните лидери в застраховането направи глобално проучване за нивото на финансовата култура. Резултатът показа, че във всички страни, включени в изследването, нивата на този вид култура са ниски. България не прави изключение от тази констатирана тенденция и тук финансовата култура не е на достатъчно добро ниво.

Моето мнение е, че всички професионалисти във финансовата сфера трябва да разберем, че няма как да искаме да печелим в общество, което е с повече от ниска финансова култура. Факт е, че когато хората познават дадена материя, те по-трудно се поддават на манипулиране.

Прочети още...

Трябва да умеем да превръщаме ПРОБЛЕМИТЕ В ПРОДУКТИВНА ЕНЕРГИЯ

Руслан Вуцов, заместник-председател на Управителния съвет на Българска асоциация на застрахованите и осигурените (БАЗО)

 

Разговаря ГАЛИНА МАРИНОВА

- Г-н Вуцов, каква е ролята, която брокерското съсловие, трябва да играе в подкрепа на каузата на БАЗО – оптимизиране на качеството при предоставянето на качествени застрахователни услуги?

- На пазарите, на които съществуват модели на предлагане на финансови услуги, които ние се стараем да настигнем, вече има развити потребности. В България все още не е така и точно затова ролята на брокера е изключително отговорна. Ние трябва да бъдем много активни и да се борим за интересите както на производителя застраховател, така и на ползвателя клиент.

Това прави отговорността на брокера за формирането на богата финансова култура особено голяма. В крайна сметка ние защитаваме интересите и на застрахователните дружества, и на крайните потребители. Именно чрез нас застрахователите най-пряко и най-лесно получават информация за това какво точно се търси на пазара. От друга страна, именно чрез нашата професионална помощ потребителят може да прецени кой е най-добрият за него продукт, който може да му предложи българският застрахователен пазар. Брокерът е на кръстопътя, пресичащ интересите и на двете страни. Интерес от по-висока финансова и застрахователна култура има и самият брокер и затова именно ние, брокерите, сме тези, които изключително интензивно работим в тази посока.

Прочети още...

Най-доброто легитимиране на асоциацията ще бъде коректно свършената работа

Доц. Алекси Тасев, член на УС на БАЗО

- Доц. Тасев, защитата на интересите на потребителите на финансови услуги е от особена важност навсякъде по света. Как се защитават тези интереси у нас към момента и какво още може да се направи?

- Грижата е лична и обществена. Обществена - чрез съответното законодателство. Лична, всеки да защитава интересите си въз основа на конкретен закон и правата, които произтичат от всеки сключен договор, в това число и при сключен застрахователен  или осигурителен такъв.

В условията на пазарна икономика, когато вече почти всичко е обект на покупко-продажба, рискът да си потърпевш е с по-висока вероятност. Затова интересът се защитава предварително, а не постфактум. Който подхожда от такава позиция, по-добре защитава финансово-икономическите си интереси и не му се налага да ползва съдебна защита или да влиза в продължителна коренспонденция за защита от държавни институции или защитни потребителски такива.

Прочети още...

Гаранционният фонд е финансово стабилен

Борислав Михайлов, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционен фонд

  

  • Капацитетът на фонда надвишава многократно изискуемия минимум
  • „Румънските случаи“ представляват около 80% от претенциите със събития в чужбина
  • 50 457 от получилите уведомления сключиха задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
  • Най-често пристигат претенции с високи искове за размера на обезщетението от Гърция, Италия и Румъния

Прочети още...

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: