FaceBook

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Застрахователно обезщетение

При частично увреждане на МПС:

• щетите се отстраняват в доверен автосервиз, без ограничения за възрастта на автомобила, като разходите се заплащат директно от ЗАД Алианц България на автосервиза, ако имате такава клауза в застраховката;

• при желание от ваша страна обезщетението може да се изплати по експертна оценка на база на единната методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. наКФН);

• обезщетение се изплаща в рамките на 14 дни считано от деня, в който сте представили всички необходими документи.

 

При пълна загуба на МПС

• Изплаща се действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие, но не повече от застрахователната сума;

• Обезщетението се изплаща с приспадане на остатъците на автомобила.

 

При кражба на МПС:

• Изплаща се действителната стойност на МПС към дата на настъпване на застрахователното събитие в рамките на 14 дни от датата на представяне на всички необходими и изискани документи.

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: