FaceBook

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРЕКРАТЯВА ЛИ СЕ ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" ПРИ ПРОДАЖБА НА МПС?

 

Съгласно Наредбата за задължително застраховане при промяна на собствеността на МПС застраховката ГО не се прекратява. Старият и новият собственик са длъжни в 7-дневен срок да уведомят застрахователната компания за извършената промяна. Законът позволява новият собственик да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик и да сключи по свое желание с друг застраховател.

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: