FaceBook

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

КАКВИ КОНСУЛТАНТИ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА КЛИЕНТА, ЗА ДА ИЗБЕРЕ ПОДХОДЯЩИЯ ЗА НЕГО ПАКЕТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

 

Най-целесъобразно е преди сключването на застрахователен договор и при самото сключване да се използват услугите на тъй наречените застрахователни посредници - застрахователни агенти или лицензирани застрахователни брокери. Разликата между брокер и агент е, че агентът работи за един застраховател, а застрахователният брокер може да работи за всички лицензирани застрахователи.

Застрахователният брокер е длъжен да поддържа собствени средства и да създаде специални клиентски сметки. Контролът върху дейността на застрахователните брокери се осъществява от КФН, която има законовите правомощия за издаване на разрешения за извършване на дейност като застрахователен брокер и досега са лицензирани около 190 брокера. Данни за тях – наименование, адрес, телефон са публикувани на интернет страницата на КФН.

Услугите, които предлагат брокерите са безплатни за клиента.

Контролът върху дейността на застрахователните агенти се осъществява от съответния застраховател, за когото те работят. В новия кодекс се прави разграничение между обвързан и необвързан застрахователен агент.

„Обвързаният” не може да събира премии и да извършва плащания към потребителя, докато „необвързаният” има право на тези дейности. Видът на агента задължително се указва в договора за застрахователно агентство. Желателно е клиентът да поиска да види този договор, за да е сигурен, че агентът е легитимен.

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: